aaaaaaaaaaaaa

123 teksty – auto­rem jest aaaaaaaaaaaaa.

Wolę mie­szka­nie, małe łóżko, jedną kołdrę i szczęście z Tobą, niż dom, wiel­kie łóżko, dwie kołdry i sa­mot­ność z Nim. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lutego 2016, 21:43

Nie cze­kaj na lep­sze jut­ro. Zep­nij dupę i stwórz je dzisiaj. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2015, 23:02

By przeżyć życie z kimś, ko­go miłość do Ciebie sta­le rośnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 lutego 2015, 23:36

Stłam­siłeś mnie w so­bie. Mi­mo, że na ko­lanach, to wal­czę o siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 sierpnia 2014, 00:21

Noc dźwiękiem owiana, bo ze strachu i roz­koszy krzyczeć pozwala. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 czerwca 2014, 23:33

Po­kochałeś mnie i po­woli, ka­wałek po ka­wałku tra­cisz, zmieniając w ko­goś, ko­go nie będziesz pot­ra­fił kochać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 kwietnia 2014, 23:38

Cza­sami, aby wy­baczyć ko­muś, mu­sisz naj­pierw wy­baczyć sobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 sierpnia 2013, 14:47

Nie bój się. Szczęście jest war­te ryzyka. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 maja 2013, 22:49

Cza­sem po­dej­mu­jemy złą de­cyz­je, tak jak wy­biera­my właściwą miłość, a nie wielką. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 15 listopada 2011, 20:47

.. i abyś na drodze do ce­lu na­pot­kał ludzi, których przy­jaźń będzie więcej war­ta niż sam cel.

By nie iść po tru­pach, a ra­mię w ramie. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 7 sierpnia 2011, 12:53

aaaaaaaaaaaaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

aaaaaaaaaaaaa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność

3 lutego 2016, 22:08M44G sko­men­to­wał tek­st Wolę mie­szka­nie, małe łóżko, [...]

3 lutego 2016, 22:04aaaaaaaaaaaaa sko­men­to­wał tek­st Wolę mie­szka­nie, małe łóżko, [...]

3 lutego 2016, 21:50M44G sko­men­to­wał tek­st Wolę mie­szka­nie, małe łóżko, [...]

3 lutego 2016, 21:43aaaaaaaaaaaaa do­dał no­wy tek­st Wolę mie­szka­nie, małe łóżko, [...]

11 października 2015, 21:14onejka sko­men­to­wał tek­st W niektóre dni, na­wet [...]

11 października 2015, 13:40wdech sko­men­to­wał tek­st W niektóre dni, na­wet [...]

11 października 2015, 09:17Irracja sko­men­to­wał tek­st W niektóre dni, na­wet [...]